Tworzenie w biznesie – wartość dodana z głowy

TWORZENIE W BIZNESIE

Wartość dodana z głowy

Warsztat, który Państwu proponujemy, wyposaża uczestników w umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, poprzez naukę wykonywania technik pokonywania barier blokujących twórczość. Pokonanie punktu widzenia codzienności i znajdowanie nowego podejścia, wzmacnia osobę i organizację.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZE INNE TRENINGI »

Uzyskane umiejętności:

Uczestnik zna bariery blokujące twórczość

Uczestnik wie, że twórczość polega na różnorodności i zna jej podstawowe zasady

Uczestnik zna zasadę odroczonego wartościowania

Uczestnik zna zasadę racjonalnej irracjonalności

Uczestnik zna zasadę kompetentnej niekompetencji

Uczestnik zna zasadę ludyczności

Uczestnik zna zasadę aktualności

Uczestnik zna symptomy twórczości i umie je powodować: płynność, giętkość, oryginalność, uważność i wrażliwość zmysłową

Uczestnik zna fazy procesu twórczego rozwiązywania problemu oraz techniki wykorzystywane w każdej z nich i je wspierające:

- Uczestnik zna fazę odkrywania nowych celów i umie się posługiwać techniką analizy SWOT

- Uczestnik zna fazę odkrywania faktów i umie się posługiwać techniką WJSM “W jaki sposób możnaby…”

- Uczestnik zna fazę odkrywania problemów i umie się posługiwać techniką metodą “Dlaczego?”

- Uczestnik zna fazę odkrywania pomysłów i umie się posługiwać techniką mapy myśli i diagramem ryby

- Uczestnik zna fazę odkrywania rozwiązania i umie się posługiwać techniką PMI Plusy, Minusy, Interesujące   oraz bilans/rachunek

Uczestnik umie wprowadzać rozwiązanie w życie – zna podstawy zarządzania zmianą
i orientuje się w technice zarządzania projektem

Opis treningu:

Trening służy opanowaniu sztuki twórczego rozwiązywania problemów wraz z wybranymi technikami TRP: poszukiwania celów, analizy faktów, określania problemów, generowania pomysłów, wyboru rozwiązania i jego wdrażania. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpajania umiejętności.

Program treningu: Tworzenie w biznesie – wartość dodana z głowy

1) Czym jest  twórczość

- Bariery blokujące twórczość
- Różnorodność w twórczości i zasady leżące u jej podstaw:
- Odroczonego wartościowania
- Racjonalnej irracjonalności
- Kompetentnej niekompetencji
- Ludyczności
- Aktualności

2) Znamiona twórczości i sposoby ich osiągania

Płynność
Giętkość
Oryginalność
Uważność i wrażliwość zmysłowa

3) Proces i techniki twórczego rozwiązywania problemu

Odkrywanie celów – technika analiza SWOT
Odkrywanie faktów – technika WJSM  „W jaki sposób możnaby…”
Odkrywanie problemów – technika „Dlaczego”
Odkrywanie pomysłów – technika mapy myśli; diagram ryby
Odkrywanie rozwiązania – technika PMI ; oraz tworzenie bilansów: za – przeciw

4) Wprowadzanie rozwiązania w życie

Podstawy zarządzania zmianą
Podstawy zarządzania projektem

Comments are closed.

  • Stay Connected