Zarządzanie Projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
– CZYLI WYPRZEDŹ WYOBRAŹNIĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zgodnie z PMBOK®Guide –  Project Management Body of Knowledge 4th edition

Jak w każdej dziedzinie, w której człowiek stara się postępować rozumnie, tak i w zarządzaniu projektem, utworzenie celu, zdanie sobie sprawy jaki jest cel (głównie: zakres, koszty, czas) co chcemy osiągnąć, co nas zadowala (a zatem także, co jest niezadowalające!) ma znaczenie decydujące. Zarządzanie projektem jest sztuką realizacji czegoś jednorazowego/nowego z udziałem innych osób, poprzez wpływanie na ich działania, to sztuka osiągania założonych parametrów, która optymalizuje użycie zasobów, dla osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Warsztat, który Państwu proponujemy, wyposaża uczestników w umiejętność przygotowania i przeprowadzania projektów w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZE INNE TRENINGI »

Uzyskane umiejętności:

Uczestnik zna różnice (jak również to, co wspólne) dla zarządzania projektem i innych form zarządzania

Uczestnik wie czym jest projekt, kim są interesariusze projektu

Uczestnik zna procesy/fazy projektu

Uczestnik umie wyznaczać zakres i posługiwać się głównymi dokumentami, w których opisany jest zakres/cel projektu: Karta Projektu; Wstępna Deklaracja Zakresu Projektu; Deklaracja Zakresu Projektu

Uczestnik umie ustalać dla projektu cele w formie SMART i potrafi posługiwać się celami SMART

Uczestnik w toku projektu umie posługiwać się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu

Uczestnik umie tworzyć plan kierowania projektem: głownie w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka

Uczestnik umie zarządzać zespołem projektowym

Uczestnik umie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami

Uczestnik rozumie interesy stojące za sporami, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.

Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku przeprowadzania projektu i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany na niego.

Opis treningu:

Trening służy opanowaniu sztuki zarządzania projektem, uczy i ćwiczy wszystkie procesy/fazy jego wykonania: Faza / Proces Inicjowania; Faza / Proces planowania projektu: Faza / Proces realizacji projektu; Faza / Proces monitorowania projektu; Faza / Proces zakończania projektu. Trening / warsztat ukazuje i uczy jak osiągać założone cele projektu nie ulegając negatywnemu wpływowi i nie wywołując agresji. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.

Program treningu:
Zarządzanie projektem – czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość

1. Czym jest projekt, czym jest zarządzanie projektem

Różnice i podobieństwa miedzy różnymi formami i poziomami zarządzania, a zarządzaniem projektem
Kim są interesariusze i czym jest środowisko projektu

2. Cel/zakres projektu jest najważniejszy

Jakie cele  przygotować
Ile celów przygotować
Cel w formie SMART

3. Procesy/ fazy projektu

Faza / Proces inicjowania projektu
Faza / Proces planowania projektu
Faza / Proces realizacji projektu
Faza / Proces monitorowania projektu
Faza / Proces zakończania projektu

4. Zarządzanie projektem jest asertywną komunikacją

- Aktywne słuchanie
- Parafrazowanie
- Pytania otwarte,
- Klaryfikowanie,
- Odzwierciedlanie,
- Komunikat typu „ja”

5. Zarządzanie projektem to wywieranie wpływu

Wpływ oparty o wzajemność
Wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
Wpływ nacisku społecznego
Wpływ wynikający z bycia lubianym
Wpływ autorytetu
Wpływ który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność.

Comments are closed.

  • Stay Connected